Video: Top 5 Java Framework tốt nhất giành cho phát triển Web và Mobile Application

Published by: 0

Video giới thiệu về 5 Javascript Framework tốt nhất giành cho việc phát triển Web và Mobile Application.

Có một thực tế “phũ phàng” là không thể có một Framework vừa nhẹ đồng thời có thể đáp ứng được tốt cho tất cả các yêu cầu của bạn. Mỗi Framework sẽ có một thế mạnh riêng và sẽ phù hợp nhất với một hoặc một vài yêu cầu cũng như mô hình code nhất định.

Top 5 Javascript Framework gồm:

– AngularJS

– Ember

– CanJS

– Knockout

– BackBone.JS

Minh Quân

Nguồn – [youtube]

Leave a Reply