Video: 5 điều tôi học được từ bài phát biểu của Steve Job tại Đại học Stanford

Published by: 0

Bài phát biểu của Steve Job tại Đại học Stanford

Đây là một trong những bài nói chuyện mà tôi thích nhất. Dưới đầy là 5 điều mà tôi đã học được:

  • Bạn không thể kết nối mọi thứ nếu bạn nhìn về tương lại; bạn chỉ có thể kết nối chúng nếu bạn nhìn về quá khứ. (You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward.)
  • Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó – số phận, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ thứ gì. (You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever.)
  • Bạn phải tìm ra một thứ để yêu. (You’ve got to find what you love.)
  • Thời gian của bạn là hữu hạn, do đó đừng phí phạm nó vào việc sống một cuộc sống của bất kỳ ai khác, hãy sống với cuộc sống của chính mình. (Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.)
  • Hãy luôn khao khát. Luôn dại khờ. (Stay Hungry. Stay Foolish.)

Leave a Reply