Vì sao bạn nên tiêu tiền cho những trải nghiệm của mình?

Published by: 0

Tiền của bạn không phải là vô hạn, vì vậy bạn hãy chi tiêu vào những thứ mà các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó sẽ khiến bạn hạnh phúc!

Hầu hết mọi người trên trái đất này đang trên hành trình đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Nhiều nhà kinh tế học đã chỉ ra rằng hạnh phúc chính là một chỉ số quan trọng nhất để xác định sức khỏe của một xã hội. Một xã hội hạnh phúc tức là một xã hội khỏe mạnh và là một xã hội tốt. Chúng ta đều biết rằng tiền có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc, nhưng sau khi tiền đáp ứng được những nhu cầu cơ bản cho bản thân mình thì nó sẽ không khiến bạn hạnh phúc hơn nữa. Do vậy có một câu hỏi quan trọng được đặt ra ở đây là làm thế nào để phân bổ tiền của chúng ta một cách hiệu quả vì với hầu hết mọi người trong chúng ta thì tiền là một con số hữu hạn.

Có một giả định hết sức hợp lý mà hầu hết mọi người đều lấy làm cơ sở cho những quyết định chi tiêu của mình là: khi sở hữu một đồ vật, nó sẽ tồn tại rất lâu và nó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc lâu hơn là một trải nghiệm ngắn ngủi như một buổi hòa nhạc hay một chuyến đi nghỉ. Những nghiên cứu gần đây lại chỉ ra rằng giả định này hoàn toàn sai lầm.

“Một trong những kẻ thù của hạnh phúc chính là sự thích nghi”, theo lời Giáo sư Thomas Gilovich, ông là giáo sư ngành tâm lý học tại trường đại học Cornell University người đã giành 2 thập kỷ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về mối liên quan giữa tiền và hạnh phúc. “Mua một đồ vật mới sẽ khiến chúng ta hạnh phúc, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng hạnh phúc này chỉ tồn tại được một lúc thôi. Những đồ vật mới khiến chúng ta hào hứng trong thời gian đầu, nhưng khi chúng ta thích nghi và quen với nó thì mọi thứ sẽ kết thúc”.

[IMG]

Do đó thay vì mua một chiếc iPhone đời mới hoặc một chiếc BMV mới, thì Giáo sư Gilovich chỉ ra rằng bạn sẽ được hạnh phúc hơn nếu tiêu tiền vào những trải nghiệm như đi xem triển lãm nghệ thuật, tham gia các hoạt động ngoài trời, học một kỹ năng mới, hoặc là đi du lịch.

Gilovich’s findings are the synthesis of psychological studies conducted by him and others into the Easterlin paradox, which found that money buys happiness, but only up to a point. How adaptation affects happiness, for instance, was measured in a study that asked people to self-report their happiness with major material and experiential purchases. Initially, their happiness with those purchases was ranked about the same. But over time, people’s satisfaction with the things they bought went down, whereas their satisfaction with experiences they spent money on went up.

It’s counterintuitive that something like a physical object that you can keep for a long time doesn’t keep you as happy as long as a once-and-done experience does. Ironically, the fact that a material thing is ever present works against it, making it easier to adapt to. It fades into the background and becomes part of the new normal. But while the happiness from material purchases diminishes over time, experiences become an ingrained part of our identity.

“Our experiences are a bigger part of ourselves than our material goods,” says Gilovich. “You can really like your material stuff. You can even think that part of your identity is connected to those things, but nonetheless they remain separate from you. In contrast, your experiences really are part of you. We are the sum total of our experiences.”

One study conducted by Gilovich even showed that if people have an experience they say negatively impacted their happiness, once they have the chance to talk about it, their assessment of that experience goes up. Gilovich attributes this to the fact that something that might have been stressful or scary in the past can become a funny story to tell at a party or be looked back on as an invaluable character-building experience.

Another reason is that shared experiences connect us more to other people than shared consumption. You’re much more likely to feel connected to someone you took a vacation with in Bogotá than someone who also happens to have bought a 4K TV.

[IMG]

“We consume experiences directly with other people,” says Gilovich. “And after they’re gone, they’re part of the stories that we tell to one another.”

And even if someone wasn’t with you when you had a particular experience, you’re much more likely to bond over both having hiked the Appalachian Trail or seeing the same show than you are over both owning Fitbits.

You’re also much less prone to negatively compare your own experiences to someone else’s than you would with material purchases. One study conducted by researchers Ryan Howell and Graham Hill found that it’s easier to feature-compare material goods (how many carats is your ring? how fast is your laptop’s CPU?) than experiences. And since it’s easier to compare, people do so.

“The tendency of keeping up with the Joneses tends to be more pronounced for material goods than for experiential purchases,” says Gilovich. “It certainly bothers us if we’re on a vacation and see people staying in a better hotel or flying first class. But it doesn’t produce as much envy as when we’re outgunned on material goods.”

Gilovich’s research has implications for individuals who want to maximize their happiness return on their financial investments, for employers who want to have a happier workforce, and policy-makers who want to have a happy citizenry.

“By shifting the investments that societies make and the policies they pursue, they can steer large populations to the kinds of experiential pursuits that promote greater happiness,” write Gilovich and his coauthor, Amit Kumar, in their recent article in the academic journal Experimental Social Psychology.

If society takes their research to heart, it should mean not only a shift in how individuals spend their discretionary income, but also place an emphasis on employers giving paid vacation and governments taking care of recreational spaces.

“As a society, shouldn’t we be making experiences easier for people to have?” asks Gilovich.

Minh Quân

Bài dịch – [http://www.fastcoexist.com/3043858/world-changing-ideas/the-science-of-why-you-should-spend-your-money-on-experiences-not-thing]

Leave a Reply