Những điểm khác biệt giữa Công Ty Product và Outsourcing

“Sự thành công trong công ty outsourcing đo lường bằng mức độ hài lòng của khách hàng. Sự thành công trong công ty product đo lường bằng mức độ hài lòng của người dùng.” Cùng đọc bài phỏng vấn của ITviec với Rutger Coolen – Principal Product Manager của Atlassian – để tìm hiểu: Ba […]