10 lưu ý để thiết kế một thông điệp quảng cáo hiệu quả

Theo một nghiên cứu gần đây, trunh bình mỗi người dùng internet nhìn thấy 3000 tới 5000 thông điệp quảng cáo mỗi ngày. Trong khi số lượng khách hàng muốn chạy quảng cáo đang tăng lên mỗi ngày, để thông điệp của bạn được khách hàng chú ý thì bạn cần xử lý sao cho thông […]