Best Mobile App Landing Page WordPress Theme – 2017

Most mobile app developers have a website that introduces and describes what their mobile app can do. Some websites are complicated, some are single page also call landing page or microsite. In this article I will introduce a nice and effective landing page is the best choice for you to introduce your Mobile Application. They name […]

Chuẩn bị máy của bạn để sẵn sàng nâng cấp lên Windows 10

Với việc tung ra Windows 10 với hàng loạt tính năng đột phá, Microsoft cho thấy họ đặt rất nhiều tham vọng vào hệ điều hành mới, tuy nhiên đó lại là những tham vọng rất thực tế. Khi mà thời điểm phát hành phiên bản chính thức đã cận kề, Techrum sẽ gửi đến […]

Thiết bị lậu đã lên được Windows 10

Một số người dùng Windows phiên bản crack cho biết họ đã có thể nâng cấp lên Windows 10 chính thức và đã được cấp key mới. Những người sử dụng Windows 7/8.1 “lậu” (không bản quyền) đã có thể nâng cấp lên Windows 10 chính thức. Tuy nhiên sau khi nâng cấp thì máy tính […]

Nâng cấp máy tính của bạn lên Windows 10

Windows 10 phiên bản chính thức bây giờ đã có sẵn trên trang MSDN của Microsoft, bao gồm tất cả các phiên bản với ISO (nguyên gốc). Người dùng Windows 7 và 8.1 đã đặt trước lúc này cũng đã có thể nâng cấp miễn phí qua Windows Update. Danh sách ISO sẽ tiếp tục […]