Kiểm soát tình huống với nguyên tắc 90/10

Nếu một ai đó nói điều không hay về bạn, đừng biến mình thành miếng bọt biển hút nước. Hãy để cho cuộc tấn công trôi đi như nước trên tấm kính. Bạn không nên để cho những lời bình phẩm tiêu cực tác động đến bạn. Bí quyết 90/10 là gì? 10% cuộc đời […]